почетна страна
ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ-АКТУЕЛНО
ПДФ Штампа

Зграда правосудних органа у Новом Саду

Апелационо, Више и Основно јавно тужилаштво у Новом Саду налазе се у згради правосудних органа у Новом Саду, ул. Сутјеска бр.3.

Тужилаштва су успостављена у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл. Гласник РС бр. 116/08) и Закона о јавном тужилаштву (Сл. Гласник РС 104/09).

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА

Информатор о раду јавног тужилаштва представља годишњу публикацију, која садржи основне податке о оснивању, организацији и раду јавног тужилаштва, као и релевантне податке о начину омогућавања приступа информацијама од јавног значаја заинтересованим лицима.
Информатори су сачињени у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС" бр. 120/04,54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл.гласник РС" бр. 68/10).

Информаторе јавних тужилаштава у Новом Саду и Бачкој Паланци можете прегледати и преузети:

Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду:

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НОВОМ САДУ.doc
ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НОВОМ САДУ.pdf

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци:

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ.pdf

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Новом Саду можете преузети на WEB адреси http://www.ns.os.jt.rs

Информатор о раду Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду можете преузети на WEB адреси http://www.ns.ap.jt.rs

 

1. 3. 2018. ПОЧЕТАК РАДА ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НОВОМ САДУ

Од 01. марта 2018.г. почиње примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (''Сл.гласник РС'' бр. 94/2016), а који је ступио на снагу дана 02.12.2016.г.
Сходно законским одредбама при Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду формирано је ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ.
Посебно одељење поступа у предметима за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду (виша јавна тужилаштва у Новом Саду, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Сремској Митровици и Шапцу, са подручним основним јавним тужилаштвима), за следећа кривична дела:
-против службене дужности (чл. 359 и чл. 361 до 368 КЗ), осим када су окривљени за кривична дела из чл. 359, 366, 367 и 368 КЗ, односно лица којима се даје мито, службено или одговорно лице које врши јавну функцију на основу избора, именовања или постављења од стране државних тела наведених у Закону,
-давање и примање мита у вези са гласањем (чл. 156 КЗ), те
-против привреде (чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, чл. 235 ст. 4, чл. 236 и 245 КЗ), осим када вредност противправне имовинске користикао прелази износ од 200 милиона динара, односно вредност јавне набавке прелази 800 милиона динара, када је надлежно Тужилаштво за организовани криминал у Београду, и
-против државних органа (чл. 322 ст. 3 и 4 и чл. 323 ст. 3 и 4 КЗ) и кривичних дела против правосуђа (чл. 333 и 335, чл. 336 ст. 1,2 и 4 и чл. 336б, 337 и 339 КЗ), ако су извршена у вези са кривичним делима против привреде.
Радом посебног одељења руководи руководилац одељења Видак Даковић, заменик јавног тужиоца.
Заменици јавног тужиоца, који су распоређени, односно упућени у Посебно одељење су: Слободанка Јовичић, Љиљана Томић, Сузана Бабић, Драгана Тадић, Радивој Каћански, Гордана Раиновић, Соња Марић, Славица Добрић и Мирјана Пековић.

 

 
ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ПДФ Штампа

Јединице за подршку деци у кривичном поступку су основане са циљем пружања подршке детету и његовој породици у судском поступку.

Јединице се налазе у четири града: Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду и функционишу на регионалном нивоу.
Јединице су настале у оквиру пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији", који финансира Европска унија, а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Јединице су настале у оквиру процеса трансформације домова за децу и сада пружају услуге у заједници и интервенишу у случајевима где је рањивим групама деце и њиховим породицама потребна додатна и посебна подршка.

БРОШУРУ О ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Адекватна заштита и подршка детету (малолетном лицу оштећеном у кривичном поступку) и његовој или њеној породици доприноси томе да је дете спремније да конструктивно учествује у поступку и да квалитетан исказ. То је важно за постизање ефикасности правосудног система и обезбеђења приступа правди свим грађанима.

УЛОГА ЈЕДИНИЦА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ:

1) ИНФОРМИСАЊЕ ДЕТЕТА И ПОРОДИЦЕ

2) ПОДРШКА ПРИ УЗИМАЊУ ИСКАЗА

3) ФОРЕНЗИЧКИ ИНТЕРВЈУ

4) САВЕТОДАВНА И ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА

Подршка деци у кривичном поступку подразумева:

■заштиту детета од секундарне виктимизације током судског поступка
■упознавање детета са судским поступком, разјашњавање улога свих учесника
■повећање способности детета да спремније и квалитетније да исказ
■повећање поверења детета и породице у судски поступак

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд
011/3987-398,011/3970-749
Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица", Крагујевац
034/302-865 и 034/355-486
Дом за децу и омладину „Душко Радовић", Ниш
018/216-168,
Установа за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић" Дечије село, Сремска Каменица
021/461-177
http://decijeselo.org.rs/cyr/projekti/jedinice-za-podrsku-deci-u-krivicnom-postupku

 
ПДФ Штампа

ПОЧЕТАК РАДА СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У НОВОМ САДУ

КОНТАКТ:

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ, СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА
Ул. Сутјеска 3, 21000 Нови Сад
тел: 021/4876-444, 021/529-433; радним даном: од 7h до 15h
е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Служба за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду формирана је и отпочела је са радом 15.12.2015. године.

Интерактивна мапа служби и институција за пружање помоћи и подршке жртвама кривичних дела у Србији http://www.interaktivnamapa.rs/

Брошуру о Служби за информисање оштећених лица и сведока можете преузети овде.

Служба је основана са циљем да:
-Пружа оштећеним лицима и сведоцима кривичних дела информације о њиховим правима према Законику о кривичном поступку и начину остваривања тих права, о обавезама, као и информације о статусу свог предмета. Оштећена лица и сведоци могу лично, телефоном или е-поштом тражити и примити информације, или заказати састанак са поступајућим тужиоцем (замеником јавног тужиоца).
-Служба такође даје информације о услугама подршке које су доступне од стране државних институција и невладиних организација које пружају различите услуге подршке оштећеним лицима и сведоцима и које могу да им помогну да се опораве од последица кривичног дела и олакшају им учешће у кривичном поступку.

Запослени у Служби за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду сведоцима и оштећеним лицима у кривичном поступку могу да објасне правну терминологију, улогу сведока и оштећеног лица у кривичном поступку, да их информишу о статусу предмета, о правима и обавезама и начину њиховог остваривања, да одговоре на питања у вези са радом тужилаштва и поступком.

Могуће је заказивање састанка код поступајућег тужиоца (нпр. ако сте угрожени сведок да са тужиоцем размотрите доступне мере заштите сведока или ако сте оштећено лице да Вам се омогући увид у предмет и остварење других додатних права које имате)

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .