почетна страна О Тужилаштву
О ТУЖИЛАШТВУ
ПДФ Штампа

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона.

Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији.
Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног тужилаштва.
Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац.
Сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу.

Јавно тужилаштво Републике Србије-организација

 

Јавно тужилаштво Републике Србије чине Републичко јавно тужилаштво, апелациона јавна тужилаштва, виша јавна тужилаштва, основна јавна тужилаштва и јавна тужилаштва посебне надлежности.

Јавна тужилаштва посебне надлежности су Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине.

Сваки јавни тужилац је подређен Републичком јавном тужиоцу и свако јавно тужилаштво Републичком јавном тужилаштву.

Државно веће тужилаца је самосталан орган који обезбеђује и гарантује самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .