почетна страна Саопштења, односи с јавношћу, јавне набавке, запослење
ПДФ Штампа

ПОЧЕТАК РАДА СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У НОВОМ САДУ

КОНТАКТ:

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ, СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА
Ул. Сутјеска 3, 21000 Нови Сад
тел: 021/4876-444, 021/529-433; радним даном: од 7h до 15h
е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Служба за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду формирана је и отпочела је са радом 15.12.2015. године.

Интерактивна мапа служби и институција за пружање помоћи и подршке жртвама кривичних дела у Србији http://www.interaktivnamapa.rs/

Брошуру о Служби за информисање оштећених лица и сведока можете преузети овде.

Служба је основана са циљем да:
-Пружа оштећеним лицима и сведоцима кривичних дела информације о њиховим правима према Законику о кривичном поступку и начину остваривања тих права, о обавезама, као и информације о статусу свог предмета. Оштећена лица и сведоци могу лично, телефоном или е-поштом тражити и примити информације, или заказати састанак са поступајућим тужиоцем (замеником јавног тужиоца).
-Служба такође даје информације о услугама подршке које су доступне од стране државних институција и невладиних организација које пружају различите услуге подршке оштећеним лицима и сведоцима и које могу да им помогну да се опораве од последица кривичног дела и олакшају им учешће у кривичном поступку.

Запослени у Служби за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду сведоцима и оштећеним лицима у кривичном поступку могу да објасне правну терминологију, улогу сведока и оштећеног лица у кривичном поступку, да их информишу о статусу предмета, о правима и обавезама и начину њиховог остваривања, да одговоре на питања у вези са радом тужилаштва и поступком.

Могуће је заказивање састанка код поступајућег тужиоца (нпр. ако сте угрожени сведок да са тужиоцем размотрите доступне мере заштите сведока или ако сте оштећено лице да Вам се омогући увид у предмет и остварење других додатних права које имате)

 
ЈАВНОСТ РАДА И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ ПДФ Штампа

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја тужилаштво ће настојати да изађе у  сусрет Вашем тражењу у најкраћем могућем року ,уз поштовање одређених  законских ограничења као што су:

давање информација које би

- угрозило живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица ;
- угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка , извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак , или фер поступање и правично суђење
• озбиљно угрозило одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;
• учинило доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, тајна, односно који је доступан одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Пожељно је да захтев садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Јавни тужилац  иступа у медијима када се говори о битним питањима која се односе на рад Тужилаштва. Међутим, треба имати у виду да, у складу са тужилачком етиком и важећим одредбама закона, тужиоци често не могу давати одговоре или учествовати у интервјуима у којима се говори о конкретним предметима и предметима који су у раду.

Сви новинари и радници медија који желе адекватног сaговорника из Тужилаштва могу упутити захтев за интервју (уз назначено име новинара, медијске куће, адреса и контакт, кога желите да интервјуишете, тема разговора и оквирна питања, време потребно за интервју, датум и време реализовања, додатна питања...) Љубазно Вас молимо да захтев за интервју шаљете неколико дана унапред. Након пријема Вашег захтева контактираће Вас особље тужилаштва како би договорили детаље.

 
ПДФ Штампа

28. 2. 2018. САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ПОЧЕТАК РАДА ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НОВОМ САДУ

Од 01. марта 2018.г. почиње примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (''Сл.гласник РС'' бр. 94/2016), а који је ступио на снагу дана 02.12.2016.г.
Сходно законским одредбама при Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду формирано је ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ.
Посебно одељење поступа у предметима за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду (виша јавна тужилаштва у Новом Саду, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Сремској Митровици и Шапцу, са подручним основним јавним тужилаштвима), за следећа кривична дела:
-против службене дужности (чл. 359 и чл. 361 до 368 КЗ), осим када су окривљени за кривична дела из чл. 359, 366, 367 и 368 КЗ, односно лица којима се даје мито, службено или одговорно лице које врши јавну функцију на основу избора, именовања или постављења од стране државних тела наведених у Закону,
-давање и примање мита у вези са гласањем (чл. 156 КЗ), те
-против привреде (чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, чл. 235 ст. 4, чл. 236 и 245 КЗ), осим када вредност противправне имовинске користикао прелази износ од 200 милиона динара, односно вредност јавне набавке прелази 800 милиона динара, када је надлежно Тужилаштво за организовани криминал у Београду, и
-против државних органа (чл. 322 ст. 3 и 4 и чл. 323 ст. 3 и 4 КЗ) и кривичних дела против правосуђа (чл. 333 и 335, чл. 336 ст. 1,2 и 4 и чл. 336б, 337 и 339 КЗ), ако су извршена у вези са кривичним делима против привреде.
Радом посебног одељења руководи руководилац одељења Видак Даковић, заменик јавног тужиоца.
Заменици јавног тужиоца, који су распоређени, односно упућени у Посебно одељење су: Слободанка Јовичић, Љиљана Томић, Сузана Бабић, Драгана Тадић, Радивој Каћански, Гордана Раиновић, Соња Марић, Славица Добрић и Мирјана Пековић.

Опширније...
 


© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .