почетна страна ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
ПДФ Штампа

Подручје Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду

Седиште Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, налази се у Новом Саду, ул. Сутјеска бр. 3, у згради правосудних органа.


Вршилац функције јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду:
Зоран Вуцеља


Телефонска централа-зграда правосудних органа: 021/4876-100
Факс Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду: 021/6614949
ПИБ:106399498
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

WEB: http://www.ns.vi.jt.rs

РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНКАМА: од 12.30h до 14.30h.

Неопходно је да се странке, адвокати и друга лица која долазе у тужилаштво најаве, односно унапред уговоре састанак.

 

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

Више јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Вишег суда у Новом Саду, односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом.

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одрeдбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности Вишег суда у Новом Саду (виши суд суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година, суди за кривична дела против Војске Србије, суди у кривичном поступку према малолетницима, у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова...извод из Закона о уређењу судова -„Службени гласник РС“, бр. 116/2008 од 22.12.2008. године).

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва и оно, за Виши суд тј. тужилаштво у Новом Саду, обухвата: Виши суд/тужилаштво у Новом Саду основано за подручје Основног суда/тужилаштва у Новом Саду (територије општина: Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин, Тител и територија града Новог Сада) и Основног суда/тужилаштва у Бачкој Паланци (за територије општина Бач и Бачка Паланка)-Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, „Службени гласник РС“, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, примењује се од 01.01.2014. године.

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .