početna strana
JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU-AKTUELNO
PDF Štampa

Zgrada pravosudnih organa u Novom SaduApelaciono, Više i Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu nalaze se u zgradi pravosudnih organa u Novom Sadu, ul. Sutjeska br.3.

 

Tužilaštva su uspostavljena u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (Sl. Glasnik RS br. 116/08, odnosno Sl. Glasnik RS br. 101/13 od 20.11.2013.) i Zakona o javnom tužilaštvu (Sl. Glasnik RS 104/09).

INFORMATOR O RADU JAVNOG TUŽILAŠTVA

Informator o radu javnog tužilaštva predstavlja godišnju publikaciju, koja sadrži osnovne podatke o osnivanju, organizaciji i radu javnog tužilaštva, kao i relevantne podatke o načinu omogućavanja pristupa informacijama od javnog značaja zainteresovanim licima.
Informatori su sačinjeni u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl.glasnik RS" br. 120/04,54/07 i 104/09) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Sl.glasnik RS" br. 68/10).

Informatore javnih tužilaštava u Novom Sadu i Bačkoj Palanci možete pregledati i preuzeti:

Informator o radu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu:
INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U NOVOM SADU.doc
INFORMATOR O RADU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U NOVOM SADU.pdf

Informator o radu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci:
INFORMATOR O RADU OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BAČKOJ PALANCI.pdf

Informator o radu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu možete preuzeti na WEB adresi http://www.ns.os.jt.rs

Informator o radu Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu možete preuzeti na WEB adresi http://www.ns.ap.jt.rs

 

1. 3. 2018. POČETAK RADA POSEBNOG ODELJENJA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U NOVOM SADU

Od 01. marta 2018.g. počinje primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije (''Sl.glasnik RS'' br. 94/2016), a koji je stupio na snagu dana 02.12.2016.g.
Shodno zakonskim odredbama pri Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu formirano je POSEBNO ODELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE.
Posebno odeljenje postupa u predmetima za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu (viša javna tužilaštva u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, sa područnim osnovnim javnim tužilaštvima), za sledeća krivična dela:
-protiv službene dužnosti (čl. 359 i čl. 361 do 368 KZ), osim kada su okrivljeni za krivična dela iz čl. 359, 366, 367 i 368 KZ, odnosno lica kojima se daje mito, službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane državnih tela navedenih u Zakonu,
-davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem (čl. 156 KZ), te
-protiv privrede (čl. 223, 223a, 224, 224a, 227, 228, 228a, 229, 230, 231, 232, 232a, 233, čl. 235 st. 4, čl. 236 i 245 KZ), osim kada vrednost protivpravne imovinske koristikao prelazi iznos od 200 miliona dinara, odnosno vrednost javne nabavke prelazi 800 miliona dinara, kada je nadležno Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu, i
-protiv državnih organa (čl. 322 st. 3 i 4 i čl. 323 st. 3 i 4 KZ) i krivičnih dela protiv pravosuđa (čl. 333 i 335, čl. 336 st. 1,2 i 4 i čl. 336b, 337 i 339 KZ), ako su izvršena u vezi sa krivičnim delima protiv privrede.
Radom posebnog odeljenja rukovodi rukovodilac odeljenja Vidak Daković, zamenik javnog tužioca.
Zamenici javnog tužioca, koji su raspoređeni, odnosno upućeni u Posebno odeljenje su: Slobodanka Jovičić, Ljiljana Tomić, Suzana Babić, Dragana Tadić, Radivoj Kaćanski, Gordana Rainović, Sonja Marić, Slavica Dobrić i Mirjana Peković.

 

 

 
JEDINICE ZA PODRŠKU DECI U KRIVIČNOM POSTUPKU PDF Štampa

Jedinice za podršku deci u krivičnom postupku su osnovane sa ciljem pružanja podrške detetu i njegovoj porodici u sudskom postupku.
Jedinice se nalaze u četiri grada: Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu i funkcionišu na regionalnom nivou.
Jedinice su nastale u okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Jedinice su nastale u okviru procesa transformacije domova za decu i sada pružaju usluge u zajednici i intervenišu u slučajevima gde je ranjivim grupama dece i njihovim porodicama potrebna dodatna i posebna podrška.

BROŠURU O JEDINICAMA ZA PODRŠKU DECI U KRIVIČNOM POSTUPKU MOŽETE PREUZETI OVDE

Adekvatna zaštita i podrška detetu (maloletnom licu oštećenom u krivičnom postupku) i njegovoj ili njenoj porodici doprinosi tome da je dete spremnije da konstruktivno učestvuje u postupku i da kvalitetan iskaz. To je važno za postizanje efikasnosti pravosudnog sistema i obezbeđenja pristupa pravdi svim građanima

ULOGA JEDINICA ZA PODRŠKU DECI U KRIVIČNOM POSTUPKU:

1) INFORMISANJE DETETA I PORODICE
2) PODRŠKA PRI UZIMANJU ISKAZA
3) FORENZIČKI INTERVJU
4) SAVETODAVNA I TERAPIJSKA PODRŠKA

Podrška deci u krivičnom postupku podrazumeva:
■ zaštitu deteta od sekundarne viktimizacije tokom sudskog postupka
■ upoznavanje deteta sa sudskim postupkom, razjašnjavanje uloga svih učesnika
■ povećanje sposobnosti deteta da spremnije i kvalitetnije da iskaz
■ povećanje poverenja deteta i porodice u sudski postupak

 

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd
011/3987-398,011/3970-749
Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica", Kragujevac
034/302-865 i 034/355-486
Dom za decu i omladinu „Duško Radović", Niš
018/216-168,
Ustanova za decu i mlade Dečije selo „Dr Milorad Pavlović" Dečije selo, Sremska Kamenica
021/461-177
http://decijeselo.org.rs/cyr/projekti/jedinice-za-podrsku-deci-u-krivicnom-postupku/

 
PDF Štampa

POČETAK RADA SLUŽBE ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU

KONTAKT:

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU, SLUŽBA ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA,

Ul. Sutjeska 3, 21000 Novi Sad,

tel: 021/4876-444, 021/529-433; radnim danom: od 7h do 15h ;

е-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu formirana je i otpočela je sa radom 15.12.2015. godine.

Interaktivna mapa službi i institucija za pružanje pomoći i podrške žrtvama krivičnih dela u Srbiji http://www.interaktivnamapa.rs/

Brošuru o Službi za informisanje oštećenih lica i svedoka možete preuzeti ovde.

Služba je oformljena sa ciljem da:
-Pruža oštećenim licima i svedocima krivičnih dela informacije o njihovim pravima prema Zakoniku o krivičnom postupku i načinu ostvarivanja tih prava, o obavezama, kao i informacije o statusu svog predmeta. Oštećena lica i svedoci mogu lično, telefonom ili e-poštom tražiti i primiti informacije, ili zakazati sastanak sa postupajućim tužiocem (zamenikom javnog tužioca).
-Služba takođe daje informacije o uslugama podrške koje su dostupne od strane državnih institucija i nevladinih organizacija koje pružaju različite usluge podrške oštećenim licima i svedocima i koje mogu da im pomognu da se oporave od posledica krivičnog dela i olakšaju im učešće u krivičnom postupku.

Zaposleni u Službi za informisanje oštećenih lica i svedoka u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu svedocima i oštećenim licima u krivičnom postupku mogu da objasne pravnu terminologiju, ulogu svedoka i oštećenog lica u krivičnom postupku, da ih informišu o statusu predmeta, o pravima i obavezama i načinu njihovog ostvarivanja, da odgovore na pitanja u vezi sa radom tužilaštva i postupkom.
Moguće je zakazivanje sastanka kod postupajućeg tužioca (npr. ako ste ugroženi svedok da sa tužiocem razmotrite dostupne mere zaštite svedoka ili ako ste oštećeno lice da Vam se omogući uvid u predmet i ostvarenje drugih dodatnih prava koje imate)

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .